SAMSUNG | NX200 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/5.6 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2012:08:26 11:58:50

 

SAMSUNG | NX200 | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/8.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2012:08:26 12:23:38

 

SAMSUNG | NX200 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/8.0 | 0.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2012:08:26 12:24:10

 

SAMSUNG | NX200 | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/8.0 | -1.00 EV | 30.0mm | ISO-100 | Flash did not fire | 2012:08:26 12:29:19

 in 일산 호수공원

Posted by northlight 이기상

댓글을 달아 주세요

 1. 설마 당신의 그 사람이 당신의 방식대로 당신을 사랑해주지 않는다하여 당신을 사랑하지 않는 것은 아닙니다.
  Topics related articles:


  http://mldm.tistory.com/category/?page=2 6

  http://bokmorebok.tistory.com/414 10

  http://sobakhan.tistory.com/28 1

  http://dirtybit.tistory.com/209 8

  2013.07.12 11:21 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]